RBB - Contact

RBB-Stal S.A.
ul. Powstańców Wielkopolskich 1B
63-200 Jarocin

work time: mon-fri,  godz. 7.30 - 15.30

RBB-Stal S.A. – a company registered at the District Court of Poznań Nowe Miasto, IX Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000300068. Share capital of PLN 24,789,020. 00 NIP (national tax identification number) 617-21-62-766 REGON (national statistical identification number) 300733822

 

Board Assistant - Joanna Szóstak
Tel. +48 62 763 60 00 / fax ext. 100
Tel. +48 62 763 64 01
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tradition and expierience

Grupa RBB- STAL powstała na gruncie tradycji rodzinnej firmy rzemieślniczej założonej w 1957 roku przez Janinę i Floriana Rybka.


 

"60 years of experience is important"

Włodzimierz Borusiak | CEO

 

7 reasons for choosing us

delivery available using our own transport
/
highest quality materials from Polish and foreign suppliers
/
safe storage process and appropriate packaging system
/
focus on key processes
/
time-saving due to a reduction of the logistics process
/
optimized use of materials
/
technological process duration reduced to a minimum
/

Firma RBB-STAL S.A. informuje, iż zrealizowała projekt "Rozwój przedsiębiorstwa RBB-STAL S.A. poprzez wdrożenie innowacji produktowych dzięki inwestycji w środki trwałe i ICT" zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.